Úvod /
Import objednávky pomocí CSV souboru Nahrajte CSV soubor s objednávkou
Vzor souboru s objednávkou

CSV soubor k importu objednávky musí obsahovat v prvním sloupci buď existující EAN produktu nebo existující číslo produktu.

Ve druhém sloupci pak vždy musí být množství, které objednáváte a číselná hodnota musí být vyšší než 0.

Pokud neexistuje EAN/číslo produktu nebo pokud není vyplněno množství, množství je 0 nebo záporné číslo, pak je daný řádek tabulky ignorován a nebude naimportován do objednávky. Pokud existuje v tabulce více sloupců, hodnoty v nich jsou ignorovány a do objednávky se nijak nezapisují.