Pravidla soutěže Nobilis Tilia

Soutěž o: Profesionální ošetření produkty Nobilis Tilia ve studiu na Vlčí hoře a exkurze ve firmě.

 1. Pořadatel Společnost Nobilis Tilia, IČ: 254 97 006, se sídlem Vlčí Hora 147, 407 47, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod Rg. C. 21050 (dále jen „pořadatel“), pořádá soutěž s názvem „Nejvyšší objednávka vyhrává profesionální ošetření produkty Nobilis Tilia ve studiu na Vlčí hoře a exkurzi ve firmě“.

 2. Tato soutěž probíhá prostřednictvím internetového obchodu pořadatele www.eshop.nobilis.cz a také na vlastních prodejnách firmy Nobilis Tilia (PRODEJNA VLČÍ HORA na adrese sídla firmy a PRODEJNA PRAHA PASÁŽ PLATÝZ na adrese Národní 416/37, Praha 1) – v době od 11. 3. 2022 do 31. 3. 2022 včetně.

 3. Do soutěže na eshopu Nobilis Tilia budou zařazeni automaticky všichni koncoví zákazníci, kteří objednají a zaplatí zboží do 31. 3. 2022 do 23.59:59 hodin. Soutěž neplatí pro obchodní partnery Nobilis Tilia.

 4. Do soutěže bude zařazena každá zaplacená objednávka do data viz výše a je možné se přidat do soutěže opakovaně. Soutěž se nevztahuje na objednávky s platbou na dobírku. Výhercem soutěže se stává ten, jehož objednávka bude nejvyšší a zároveň bude zaplacena do 31. 3. 2022 do 23.59:59 hodin.

 5. Do soutěže na vlastních prodejnách bude zařazen každý, kdo předá u pokladny ke své účtence kontaktní údaje. Vyhrává ten, jež se do soutěže zapojí a jehož účtenka bude mít nejvyšší hodnotu. Předmětem výhry je: Profesionální ošetření produkty Nobilis Tilia ve studiu na Vlčí hoře (v celkové délce 1,5 hod.) a exkurze ve firmě (areál firmy vč. nahlédnutí do výroby).

 6. Výhru lze uplatnit nejpozději do 31.12. 2022.

 7. Výherci budou dva (jeden za nákup v nejvyšší hodnotě na eshopu pořadatele a jeden za nákup v nejvyšší hodnotě na vlastní prodejnách pořadatele).

 8. Oba výherci budou kontaktováni telefonicky/emailem zákaznickou linkou pořadatele. Pro zaslání výhry je výherce povinen oznámit pořadateli emailovou adresu, na kterou mu má být výhra zaslána, a to e-mailem na e-mailovou adresu nobilis@nobilis.cz, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne kontaktování výherce. Výhra bude doručena výherci elektronicky do 5 (pěti) pracovních dnů od dodání úplné emailové adresy.

 9. Výherce bude pořadatelem oznámen ve formě zveřejnění křestního jména a města na sociálních sítích zřízených a provozovaných pořadatelem.

 10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a úplnosti. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

 11. Učiněním objednávky či poskytnutím kontaktních údajů na vlastních prodejnách Nobilis Tilia, uděluje soutěžící pořadateli dle těchto pravidel soutěže současně souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů.